Sem slikarka in ilustratorka v eni osebi. Občasno izdelam, zase ali po naročilu, tudi kakšen poseben kos unikatnega nakita.

Študij slikarstva sem končala pod okriljem mentorja diplomskega dela doc. mag. Mladena Jernejca, akad. slik. spec. ter mentorja diplomske naloge prof. Petra Ciuhe, akad. slik. spec., ko sem z odliko zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Razvijanje nadarjenosti skozi umetnost.

Podiplomski študij sem prav tako z odliko pod vodstvom mentorja doc. dr. Mitja Peruša, dipl. univ. fizika zaključila z magistrsko nalogo z naslovom Likovna terapija – Naslikaj mi besedo. Za magistrsko delo pa sem s podporo mentorja doc. mag. Mladena Jernejca, akad. slik. spec. naslikala 50 pozitivnih besed, ki sem jih tudi razstavila v Galeriji Peti štuk na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Konec leta 2020 sem se iz lepe Ljubljane preselila v še lepšo Sveto Trojico v Slovenskih goricah, kjer živim, delam in ustvarjam.DELI: