LIKOVNOST JE KUL

Namenjeno osnovnošolskim otrokom za:

  • kreativni razvoj in izobraževanje likovno motiviranih otrok
  • kakovostno preživljanje prostega časa, sodelovanje v skupini, spoznavanje novih prijateljev skozi ustvarjalno igro
  • razvijanje ročnih spretnosti
  • krepitev estetskega čuta in spodbujanje domišljije, inovativnosti, ustvarjalnost
  • pozornost usmerjena k spodbujanju empatije, čuječnosti in oblikovanju pozitivne samopodobeProgram:

  • preizkušanje v različnih likovnih tehnikah in materialih
  • spoznavanje barvnega kroga
  • izdelovanje unikatnih predmetov
  • spoznavanje različnih likovnih smeri ter umetnikov.Ob ponedeljkih od 17.00 do 18.00 ure. Za otroke prve triade.

Ob torkih od 17.00 do 18.30 ure. Za otroke druge triade.

Ob sredah od 17.00 do 18.30 ure. Za otroke tretje triade.

Cena: 10 eur / obisk + ddv

Plačilo se izvede konec meseca. Znesek na računu je odvisen od število obiskov.

DELI: